Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:about [2009/06/06 10:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== O firmě - Ararat s.r.o. ======
 +
 +==== Kdo jsme? ====
 +
 +Formální údaje jsou uvedeny v [[contact|kontaktu]]. Ty ostatní by měly být dostupné zde. Pokud Vám nějaký údaj chybí, neváhejte se s námi spojit.
 +
 +Firma je zaměřena na zakázkový vývoj podnikových informačních systémů, není to však jediná oblast naší činnosti. Zde se pokusíme přiblížit složení naší firmy a lépe specifikovat používané nástroje.
 +
 +  * Ondřej Černý - Databázový analytik (SQL, Delphi)
 +  * Lukáš Gebauer - Programátor, HW specialista, datové sítě, Internetové protokoly (Delphi, Kylix, FreePascal)
 +  * RNDr. David Krpata - Programátor databázových aplikací (Delphi, C/C++)
 +  * Marie Řeháková - Účetnictví
 +  * RNDr. Tomáš Řehák - Jednatel společnosti, analytik
 +  * Aleš Zelený - programátor databázových aplikací (SQL, Delphi)
 +  * Tomáš Vaněk - HW specialista, datové sítě
cs/about.txt · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki