Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:contact [2009/06/06 10:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kontaktní informace ======
 +  * Adresa: Ararat s.r.o, Dělostřelecká 652/5, 160 00 Praha 6, Česká Republika
 +  * e-mail: [[ararat@ararat.cz]]
 +  * WEB: [[http://www.ararat.cz]]
 +  * Tel./fax: +420-233325543
 +  * GSM: +420-603231111, +420-604234427
 +  * IČO: 25615823
 +  * DIČ: CZ25615823
 +  * Bankovní spojení: GE Capital Bank, Vítězné nám. 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
 +  * Bankovní účet: 2255207-504/0600
cs/contact.txt · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki