Podnikové informační systémy

Tvorba komplexních podnikových informačních systémů je založena na střednědobé až dlouhodobé spolupráci se zákazníkem, ve které obě strany musí získat svoji vzájemnou důvěru. Ta je jedním z nutných předpokladů pro úspěšný vývoj a nasazení nového podnikového IS.

Prvním krokem k úspěšné tvorbě IS je provedení podrobné a důkladné analýzy, během které navážou obě strany kontakt a jejíž výsledky slouží jako základní podklady pro definici požadavků na nový systém a jsou základním podkladem pro jeho tvorbu.

Vlastní tvorba systému by měla být rozdělěna do dílčích etap, během kterých se zákazníkem průběžně konzultujeme a prezentujeme aktuální stav vývoje IS. Zároveň tak vznikne na straně dodavatele IS tlak na vnitřní rozdělení systému do samostatných modulů, které mohou být odděleně testovány, aniž na ně je bezprostředně vázán další vývoj. Tím je pro testování a případné ladění získano více času, neboť jednotlivé moduly mezi sebou komunikují předem definovaným rozhraním. Výsledkem pak je vyšší jakost výsledného díla a otevřené modulární řešení připravené pro další rozvoj systému.

Snahou naší firmy je tvorba kvalitních a robustních IS postavených na špičkovém návrhu pokrývajícím požadovanou škálu služeb při zachování otevřenosti systému pro další rozvoj. Tím je minimalizováno případné snížení dostuponosti IS, neboť dobře navržené systémy se rychle stávají nepostradatelnými. K tomu všemu je nezbytná důvěra zákazníků a proto vždy dbáme na pravidelnou a přesnou informovanost o aktuálním stavu vývoje.

cs/company_is.txt · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki