Norman

Norman je daemon pro poštovní server Mercury/32, který zajištuje překodování e-mailů z Unicode do jiné kódové stránky. Díky tomu je možné takovéto e-maily číst za pomocí poštovních programů, které doposud podporu Unicode nemají. (Například Pegasus Mail.)

V konfiguraci Normanu si snadno zvolíte požadované cílové kódování, do kterého budou všechny Unicode e-maily překódovány. Jako cílové kódování si můžete zvolit libovolné kódování podporované knihovnou ICONV. E-maily, které neobsahují Unicode, prochází Normanem nedotčeny.

Licence, podpora a dotace

Můžete stahovat:

cs/norman.txt · Last modified: 2009/06/06 10:42 by geby
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki